Dịch vụ

Từ website cá nhân đến ứng dụng mạng doanh nghiệp, mục tiêu của mình là khai thác tối đa giá trị cho sự hiện diện online của bạn.

Đọc phần dưới để tìm hiểu thêm về những gói dịch vụ và giá cả phù hợp với nhu cầu của bạn.

Giá đã bao gồm phí tiên miền và hosting trong 1 năm đầu.

Website Cá nhân

Templated

Ước tính bàn giao: 7 ngày

Chỉ từ

$220

Custom

Ước tính bàn giao: 14 ngày

Chỉ từ

$520

Website Doanh nghiệp

Templated

Ước tính bàn giao: 10 – 20 ngày

Chỉ từ

$840

Custom

Ước tính bàn giao: trên 30 ngày

Chỉ từ

$1599

Nền tảng E-commerce

Custom

Ước tính bàn giao: 3 tháng trở lên

Chưa tìm được lựa chọn phù hợp?

Liên hệ tư vấn chi tiết